Polepszenia jakości wody w produktach spożywczych

Opracowaliśmy Emitery Informacji pod kątem zastosowania ich działania na produkty spożywcze umieszczone w lodówce. Produkty mogą być w lodówce zapakowane w dowolne opakowania. Emiter przekazuje zaprogramowane w nim Informacje bezpośrednio do wody w produktach spożywczych. To właśnie woda stanowi kluczowy składnik produktów spożywczych. Różne produkty w lodówce na różne sposoby zawierają wodę.

Nie ma produktów na 100% wysuszonych. Ulepszona jakość wody w produktach spożywczych ma istotny wpływ na Ich jakość. Umiejscowienie Emitera Informacji na lodówce jak to pokazano na zdjęciu poniżej zapewnia polepszenie wody w produktach spożywczych. Emiter wysyła do wody zawartej w produktach spożywczych Informacje podobne do tych, które dotyczą wody w dużych objętościach i zawartych w dziale „Polepszenie Jakości Wody”. Można uzyskać, z dobrym dla zdrowia skutkiem, dobre wyniki zastosowania Emitera. Zachęcamy do wypróbowania naszego produktu.

 

otwarta lodówka