OGÓLNA TEORIA INFORMACJI 
(Teoria oparta na dedukcji mentalnej autora)

A. PRZYBLIŻENIE OGÓLNEJ TEORII INFORMACJI

 1. STWÓRCA jest ŹRÓDŁEM wszystkiego w nieograniczonej Przestrzeni Informacji i jest Nią.
 2. STWÓRCA jest ŹRÓDŁEM wszystkiego w nieograniczonej Przestrzeni Duchowości i jest Nią
 3. STWÓRCA jest KREATOREM powstania naszego i innych Wszechświatów.
 4. Liczba Wszechświatów jest ograniczona.
 5. Informacja z Przestrzeni Informacji i Duchowość z Przestrzeni Duchowości wypełniają wszystkie Wszechświaty.
 6. Czas jest częścią Przestrzeni Informacji.
 7.  Nasz Wszechświat jest w zgodzie z prawami natury, między innymi takimi jak:
  • parzystość
  • dobro lub zło
  • tak lub nie
  • liczby, kolory i dźwięki są powiązane między sobą i z Cechami Przestrzeni Duchowości
 8. W Naszym Wszechświecie występuje osiem stanów skupienia materii:
  1. ciało stałe
  2. ciecz
  3. gaz
  4. obraz Materii
  5. fantom Materii
  6. Przestrzeń Własnej Energii Materii
  7. Przestrzeń Własnej Duchowości Materii (np. świadomość, dusza)
  8. Przestrzeń Własnej Informacji Materii (np. opis)

     Istnieją materie, które nie mają niektórych stanów skupienia.

B. NA BAZIE POWYŻSZEGO MOŻNA PRZYJĄC JAK POWSTAŁ NASZ WSZECHŚWIAT

 1. Zwiększenie ilości Informacji w części Przestrzeni Informacji do poziomu
  krytycznego jako Akt STWÓRCY, w której powstała Przestrzeń Energii
  z towarzyszącym temu procesowi Wielkim Rozbłyskiem Światła,
 2. Zagęszczenie Przestrzeni Energii do poziomu krytycznego jako AKT STWÓRCY, w którym powstała Materia i jej Energia z towarzyszącym temu procesowi Wielkim Wybuchem.

  Powstał nasz Wszechświat, który jest wypełniony Informacją z Przestrzeni Informacji, Duchowością z Przestrzeni Duchowości, Energią wypełniającą nasz Wszechświat oraz Materią i jej własną informacją, Duchowością i Energią.

 

C. POLA PRZEKAZÓW W PRZESTRZENI INFORMACJI

 1. Przestrzeń Informacji zawiera Pola Przekazów jako drogi do komunikowania się i przesyłania Informacji z Przestrzeni Informacji oraz Duchowości z Przestrzeni Duchowości oraz z analogicznych Przestrzeni Własnych Materii i pomiędzy Nimi.
 2. Pola Przekazów mogą zawierać przekazy Informacji jako Intencje Pozytywne lub Intencje Negatywne oraz mieć specjalne przeznaczenie.
 3. Pola Przekazów są bezustannie tworzone, zmieniane i wyłączane zależnie od potrzeb.
 4. Informacja pełni nadrzędną rolę w stosunku do Duchowości, Energii i Materii.

 

D. KAŻDĄ MATERIĘ MOŻNA PRZEDSTAWIĆ JAK NA RYSUNKU PONIŻEJ:

MateriaRys. 1

Legenda:

1 – MATERIA JAKO CIAŁO STAŁE
2 – MATERIA JAKO CIECZ
3 – MATERIA JAKO GAZ
4 – OBRAZ MATERII
5 – FANTOM MATERII
6 – PRZESTRZEŃ WŁASNEJ INFORMACJI MATERII
7 – PRZESTRZEŃ WŁASNEJ DUCHOWOŚCI MATERII
8 – PRZESTRZEŃ WŁASNEJ ENERGII MATERII

a – PRZEKAZY DO MATERII
b – PRZEKAZY OD MATERII

A – PRZESTRZEŃ INFORMACJI
B – PRZESTRZEŃ DUCHOWOŚCI
C – PRZESTRZEŃ ENERGII W NASZYM WSZECHŚWIECIE

Przedstawiona Ogólna Teoria Informacji potwierdza nieśmiertelność duszy człowieka oraz to, że reinkarnacja jest faktem.

 

 

E. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE OGÓLNEJ TEORII INFORMACJI

W Firmie Univex, w oparciu o powyżej opisaną Ogólną Teorię Informacji, opracowano urządzenia nazwane Emiterami Informacji. Emitery Informacji zgodnie z opracowanym i zadanym w nich programem, przekazują do Przestrzeni Własnej Informacji Materii Informację. Dostarczona Informacja w zależności od Programu może wpływać na Przestrzeń Własnej Energii Materii i budowę Materii oraz jej funkcjonalność. Jako jeden z wielu zrealizowanych przykładów można tu wymienić zwiększenie twardości nożyków maszynki do golenia i ich samoostrzenie się co bardzo znacząco wydłuża okres użytkowania tej maszynki nawet o wiele lat.

Oprócz Emiterów Informacji, opracowano również Programy skierowane do określonej Materii, które są instalowane w niej i działają na nią. Programy bazują na Obrazie Materii i jej Przestrzeni Własnej Informacji. Jako przykładowe wśród wielu zrealizowanych przypadków można tu wymienić znajdowanie i neutralizację bakterii lub wirusów w zadanej, określonej części ciała człowieka lub odnowę genu w genomie człowieka do poziomu jego prawidłowego stanu.

W zależności od tego w jakim Polu Przekazów się poruszamy i jaką mamy Intencję, możemy uzdrawiać, doświadczać telepatii, telekinezy, doznań duchowych, samoistnych uzdrowień, uzdrowień dokonywanych przez Radiestetów lub Bioenergoterapeutów oraz innych nie wyjaśnionych do tej pory zjawisk. W Firmie cały czas są rozwijane prace nad praktycznym wykorzystaniem Ogólnej Teorii Informacji.

Bogumił Miłkowski