Wytłumianie wpływu szkodliwego promieniowania pola elektromagnetycznego telefonu lub komputera na człowieka

  1. Między komórkami w niektórych obszarach organizmu człowieka następuje przekaz informacji za pomocą przepływu jonów w łączących je synapsach elektrycznych. Jest to ścisłe połączenie między komórkami. Przewodzony impuls nie może ulec wzmocnieniu. Komórki posiadają właściwość zabezpieczającą je przed taką sytuacją.
  2. Działanie pola elektromagnetycznego indukuje zwiększenie prędkości przepływu jonów oraz ich ruch oscylacyjny w synapsach elektrycznych między komórkami. Wzrost prędkości jonów w synapsach oraz ich zwiększony transport przez błony komórkowe może doprowadzić w tkankach, gdzie takie synapsy występują, do uszkodzeń białek takich jak kolagen, keratyna itd.j następuje reakcja obronna komórek na to zjawisko co objawia się wzrostem ich temperatury.
  3. Długotrwałe zwiększenie temperatury komórek określonego obszaru może być przyczyną wielu chorób w tym nowotworowych.
  4. Występuje nadmierny przyrost w organizmie wolnych rodników co jest również przyczyną wielu chorób.
  5. Synapsy elektryczne występują w korze mózgowej, mięśniach, siatkówce oka i w niektórych częściach serca.
  6. Długie trzymanie telefonu komórkowego przy głowie lub jego noszenie w kieszeniach ubrania jest to ciągłe narażanie się na skutki jego negatywnego wpływu na organizm ludzki.

 

Wpływ zmiennego pola magnetycznego, będącego składnikiem pola elektromagnetycznego telefonu, na organizm ludzki pokazano na poniższych  opracowanych przez autora wykresach. W zależności od rodzaju telefonu lub urządzenia może być w nich różna liczba źródeł zmiennego pola magnetycznego. Na rysunkach pokazano tylko przykładowo sytuację dla dwóch takich źródeł w urządzeniu. Promień działania emitera wynosi 2m.

Na zdjęciach pokazano umiejscowienie Emitera Informacji zastosowanego do wytłumiania szkodliwego wpływu telefonu lub komputera na synapsy elektryczne w ciele człowieka. W praktyce uzyskano wiele pozytywnych opinii od użytkowników tych emiterów.

Aktualnie trwają prace nad uzyskaniem atestu odpowiedniego ośrodka badawczego. 

 

emiter wykres

Rys. 1

                              Legenda:

                              (Przed działaniem Emitera)

                              Oś Y - Wpływ oddziaływania natężenia zmiennego pola magnetycznego na organizm
                                       człowieka

                              Oś X - Źródło zmiennego pola magnetycznego w urządzeniu

wykres emitera

Rys. 2


                              Legenda:

                              (W czasie działania Emitera)

                              Oś Y - Wpływ oddziaływania natężenia zmiennego pola magnetycznego na organizm
                                       człowieka

                              Oś X - Źródło zmiennego pola magnetycznego w urządzeniu

 

granatowy telefon

 

białe kółko na laptopie